Music推薦:謝天華 - 細味

Laughing “歌” 首播啦!謝天華最新單曲推介《細味》,《細味》由張美賢填詞,鄧智偉作曲。

作曲: 鄧智偉
填詞: 張美賢
編曲:Ben Cheung
監製:鄧智偉

歌詞:

無驚 無險 無後顧地 我會懶爭氣
人生 如低到就貼地 轉角有轉機
全場也 在瞬間 如像鳥獸飛
留下會是 我的知己
就是傷悲 襯托歡喜~
就是酸苦澀 亦要細味
就是分開 叫我想起~
路上有你 很美 苦滲著甜味
曾經 迷失 埋下儲備 見慣惡天氣
離開 成功有段距離 我至會更加 用力氣
未怕死 溜後到奮起
流淚過程 那須講起
就是傷悲 襯托歡喜~
就是酸苦澀 亦要細味
就是分開 叫我想起~
路上有你 很美
淡泊之間 滲進驚喜~
就是酸苦澀 亦覺細膩
大難不死 你會想起~
現實世界 很美 苦滲著甜味
苦滲著甜味

POST byNichole at 20:50

1 Comments: Subscribe This Comments(Atom)

Stephy said... 11/21/2009 08:59:00 PM

測試文檔:http://www.multiupload.com/A3BTFPGV5O

Random Related Topic Refresh Related Topic
Random Related Topic Loading...